Jeneng ngayogyokarto kui asale seko ukuro Ayodya, jeneng kerajaan terkenal ng jagad wayang ng serial epos Ramayana. Ayodya kui kerajaan gone Sri Rama dilairke. Kenopo jeneng kui dipilih? Ngene iki dab critane..
Sadurunge ng Yogyokarto lan Surokarto digawe kerajaan, wilayah kui dadi siji lan dijenengke Mataram seng ibukotane Kartosuro, seng jarake kurang luweh sepuluh kilometer sebelah kulone Surokarto (sek saiki terkenal karo sebutan SOLO). Ng kerajaaan iki, bertahata usushanan Paku Buwono II. Ng tahun 1740, ng Batavia seng saiki kasebut Jakarta, ono kedadean pemberontakan, kang marembet teko Kartosuro, jur kerajaan kui ng tahun 1742 rubuh. Rojo lan pasukanekaro kabeh noro projo mlayu ng arah wetan, yokui ng salah siji panggon, sek terus dijenengke Surokarto.
Pemerintah penjajah Walondo utowo Kompeni melu mbantu mbalekke wibowo rojo ng nggon anyar. Tapi, keadaan yo during iso tenang. Amargo, Raden Mas Said, ponakane rojo, mberontak. Terus rojo gawe semacam sayenboro, yokui : sopo wae sek iso ngilangke pemberontakan kui arep dihadiahi tanah sek gede banget ng daerah Sukowati. Kroso kepencut karo hadiah kui, Pangeran Mangkubumi, adike rojo annyanggupi awake kanggo nentremke keadaan. Tapi, Patih pringgoloyo ora nyetujui.
”yen Pengeran mangkubumi entok hadiah lemah sek sak mono luase, dewekke iso keluweh kuat, kui mbahayani!” ukoro kui metu pas ngaturake sembah. Pas masalah kui durung iso ngrampungke, teko Gubernur Jendral Van Imhoff nagih janji karo Susuhunan, yokui lemah ng pantai lor, kanggo mbayari jasane iso ngrewangi ngilangke pemberontakan ng Kartosuro lan nentremke keadaan.
”hamba setuju, hamba setuju, pak Gubernur Jendral Pan Imop kudu diwenehi hadiah kui. Lan wilayah Sokowati ojo diwenehke kanggo Pangeran mangkubumi. Ojo, pokokke ojo, dibatalke wae janji kui”.
Jarene Patih Pringgoloyo karo suoro banter banget. Mesti wae, Pangeran Mangkubumi sangsoyo nesu krungu ukoro-ukoro sek dikandakke pringgoloyo. Tapi, Gubernur Jendral Van Imhoff ngandani Pangeran Mangkubumi men iso nahan emosine.
”Kowe kudu iso sek sikap sopan Mangkubumi”, kandane Van Imhoff. Iso dibayangke isine Pangeran Mangkubumi. Ng omahe dewe, kerajaane dewe, tanah aire dewe, dionek-onekke koyo ngono kui. Amergo ora iso nahan emosine, Pangeran Mangkubumi cepet-cepet ndawuhaken sembah kanggo Susuhunan Paku Buwono II, lan mengguri. Wonge gek nggabung karo Raden Mas Said, wong sek sajane kalah, kanggo ngelawan Walondo sek kurang ajar kui.
Pemberontakan sek dipimpin karo wong loro bangsawan kui sangsoyo dino sangsoyo gedhe. Ng tahun 1750, ng sangisore pimpinan Raden Mas Said, seng yo dikenal jeneng Pangeran Samber Nyowo, pasukan pemberontak anyerbu Surokarto. Maneh, Kompeni Walondo dijaluki rewangi kanggo ngusirke. Pancen berhasil, tapi atusan tentara Walondo mati; liane loro-loro. Banjur, rong tahun sateruse, 1752, pemberontakan tambah gede. Pengeran Mangkubumi iso berhasil mengaruhi rakyat seko Maduro sampe Banten kanggo nolak kabeh perintah Walondo.
Pas kui, Paku Buwono II sampun digantikke Paku Buwono III lan Van Imhoff wis digantikke Von Hodendroff. Rong taon sateruse, Gubernur Jendral iki diganti karo Nicholas Hartingh. Deweke langsung ngubungi Mangkubumi lan lewat wong Ulama keturunan Turki, jenenge Syekh Ibrahim alias Sarip Gede, nawarke damai. Tawaran kui ditrimani asal nggo syarat, Mataram dibagi dadi loro (2). Pembagian kerajaan iki dikenal jeneng Perjanjian Gianti, seng dilakoni tanggal 15 Februari 1755.
Pie nasibe Raden Mas Said seng merjuangi bareng-bareng karo Mangkubumi? Kapinterane Walondo yokui amecah belah , ngadu domba, lan nguasani. Sadurunge Hohendroff digantike Hartingh wis ngubungi Raden Mas Said lan nawarke panggonan dadi putro mahkota, tapi ditolak deweke. Coro-coro Hohendroff anglakoni hubungi digawe sakmeniko ugi, dadi Mangkubumi nyurigai Raden Mas Said. Amergo kui, lorone kapecah, sidane amberjuangi dewe-dewe.
Pas perjanjian Gianti kui ditapakasmoni, Susuhunan Paku Buwono III nyerahake keris pusoko jenenge Kyai Kopek, sek awale gone Sunan Kali Jogo, kanggo mangkubumi. Pas wektu kui ugo, Mangkubumi resmi dadi rojo dan entok gelar Sultan Hamengku Buwono I. Terus, saiki teko wektune kanggo golek panggon nang ngendi sitana arep didegke. Pas wektu kui malku, Sultan gelem manggon ng Ambar ketawang, ora adoh seko gone Art Gallery nggone pelukis gede , Drs. H. Amri Yahya.
Ono pirang pengede kerajaan diutus kanggo golek nggon. Mesti wae iki dudu penggawean gampang dab. Kasebab, mesti pas wektu kui ilmu pengetahuan nggo mbangun omah durung maju koyo saiki, pengetahuan tradisional wes cukup kanggo sangu. Tapi, amergo usaha tenanan seko panggede, akhire nggon kui ditemokke, yokui alas Garjitowati, ora adoh seko deso Beringan. Sultan yo nyetujui, trus, arep diwenehi jeneng opo kerajaan kui?
Kisahe, pas iseh mimpin perang, poro prajurit lan punggawone seng cedak, Pangeran Mangkubumi mesti dikenal wong-wong kui sek duwe wibowo gede. Opomaneh, pas Mangkubumi berhasil nglumpukke rakyat seko pantai lor kanggo nglawan Walondo.
Iki dudu penggawean sek gampang. Kaluwihane Pengeran nglumpukke rakyat, didelok punggowo lan prajurit, koyo Sri Rama sek ngerahke pasukan kethek nglawan bolo kurowo seko kerajaan Alengko. Kajobo kui, Mangkubumi diwenehi julukan ahli perang, tapi, Mangkubumi ugo dikenal dadi wong sek seneng topo lan semedi. Tjuane, kanggo ngrenungke kabeh kedadean lan gawe pertimbangan keputusan tindakan opo sek pas sadurunge nglakonke. Jarene punggowo-punggowo, sak uwise semedi, raine Mangkubumi katon murup, luweh maneh, seko jero socane nyipratke lampu sek padang banget. Sopo wae sek didelok koyo didemok atine. Ora ngeheranke umpomo punggowo mbayangke Mangkubumi yo jelmaan Dewo Wisnu.
Ng wayang, Dewo Wisnu njelma dadi Khrisna sek kerajaan ng Dwarawati. Kui dadi penasehat keluarga Pandowo seng menangke peperangan gede, Bharatayuda. Kanggo poro panggowo, sadurunge Dewa Wisnu njelmo dadi Khrisna, sak durunge sek njelmo dadi Sri Rama ng kerajaan Ayodya. Amergo Mangkubumi seng wes duwe gelar Sulatan Hamengku Buwono I didelok dadi jelmaan Dewa Wisnu ng ujud Sri Rama, pantes wae yen kerajaaane kasebut Ayodya. Yo ngono kui mau, kajobo kerajaan kui kasebut Ayodya, sek terus disingkat dadi Yodya.
Pas menehi jeneng, kadang ora gur menehi tondo kanggo uwong utowo barabg, tapi yo ono harapan. Opomaneh, kerajaan kui dibangun nganggo kekuatan senjata, naruhke jiwo lan rogo. Penginan lan harpaan poro punggowo, sak uwise kerajaan Yodya dibangun, sateruse aman lan temtrem, damai, lan sejahtera. Yo kui sebabe, jeneng Yodya ditambah karo Karta, sek ono kandungene arti apek.
Yo ngono kui mau, kerajaan kui, banjur, kasebut Yodyakarta. Ng perkembangan sakteruse, menowo amergo pitutur, jeneng iku dadi Yogyakarta tekan saiki. Ng lore istana Yogyakarta ono salah siji pasar seng saiki digawe apek banget, kasebut Beringharjo, sek pisanan jenenge deso Beringan, sek panggone ng lor alas Garjitowati.

Iklan