S. AL-INSYIROH (KELAPANGAN)
MAKIYYAH, 8 AYAT

1.Alam Nasyroh Laka Shodrok
2.Wawadho’naa ‘Anka Wizrok
3.Alladzi Anqodho dhohrok
4.Warofa’naa Laka Dzikrok
5.Fa-inna Ma’al ‘Usri Yusro
6.Inna Ma’al ‘Usri Yusro
7.Fa-idza Faroghta Fanshob
8.Wa-ilaa Robbika Farghob

Arti
001. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
002. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
003. yang memberatkan punggungmu?
004. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.
005. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
006. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
007. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
008. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Iklan